DOPORUČENÍ K OČKOVÁNÍ DĚTÍ VE VĚKU 12-15 LET A ADOLESCENTŮ PROTI NEMOCI COVID-19

Stanovisko České vakcinologické společnosti České lékařské společnosti (ČLS) Jana Evangelisty Purkyně (JEP), České pediatrické společnosti ČLS JEP, Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP a Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR. Celý text zde: ČVS et al_Doporučení k očkování dětí proti nemoci covid-19_(16072021)
Read More

Potvrzení o chronickém onemocnění

Ministerstvo školství vydalo 17. srpna 2020 Manuál, podle kterého postupují školy vzhledem ke Covid 19. Podle tohoto manuálu není do školy vpuštěn žák, který jeví příznaky infekčního onemocnění. Pokud se tyto příznaky u žáka objeví v průběhu výuky, škola jej izoluje a vyzve rodiče, aby si dítě ze školy vyzvedli. Manuál obsahuje řešení situace, kdy dítě trpí chronickým onemocněním, jehož projevy mohou být podobné, jako projevy infekčního onemocnění. Nově MŠMT upravilo pravidla, podle kterých s...
Read More

Ibuprofen, paracetamol & COVID19 – informace SUKL

Užívání léků s ibuprofenem a paracetamolem s ohledem na výskyt nemoci COVID-19 V souvislosti s množícími se dotazy od laické i odborné veřejnosti a také diskuzemi na sociálních sítích o údajné nebezpečnosti používání ibuprofenu při infekci koronavirem uvádíme toto na pravou míru. V současné době neexistují žádné vědecky doložené důkazy, že by ibuprofen zhoršoval průběh infekce COVID-19. Další informace na webu SUKL - zde.
Read More

Stanovisko k očkování

Stanovisko České vakcinologické společnosti ČLS JEP k provádění očkování v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 Praha, 11.3. 2020 V souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 vydává Česká vakcinologická společnost ČLS JEP následující stanovisko k provádění preventivního očkování dětí: Provádění vakcinace dětí v rámci pravidelného očkování nebo hrazeného očkování je možné bez omezení i v současné epidemiologické situaci. Očkování není nutné od...
Read More

Podrobnější pokyny a informace ke koronaviru

Dne 13. března 2020 večer. Informace o postupu při podezření na nákazu koronavirem - onemocnění Covid-19 Dle doporučení Ministerstva zdravotnictví a hlavní hygieničky ČR je v zájmu omezení rizika šíření nemoci důležité dodržet následující postup: Ke snížení rizika přenosu onemocnění je nezbytné, aby osoba s podezřením na onemocnění Covid-19 nikam necestovala a nesnažila se navštívit zdravotnické zařízení! 1) Osoba, která se v posledních 14 dnech vrátila ze zasažené oblasti A) a ...
Read More