Aktuální informace

Vítejte na webových stránkách MUDr. Hany Cabrnochové, MBA

V rámci protiepidemických opatření s cílem minimalizovat možnou infekci novým koronavirem u Vašich dětí i u Vás je zaveden

NOUZOVÝ REŽIM PROVOZU ORDINACE

 

 • Všechny pacienty ošetřujeme VÝHRADNĚ PO PŘEDCHOZÍM OBJEDNÁNÍ

 • S nemocným dítětem (horečky, kašel, dušnost), NEVSTUPUJTE DO ČEKÁRNY/ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ a předem STAV KONZULTUJTE S LÉKAŘEM NA NÍŽE UVEDENÝCH TEL. ČÍSLECH 

 • Zbytná vyšetření/ošetření odložte

Mimořádné opatření platí od pondělí 16. března 2020 od 6:00 hod. do odvolání.

 phone2 725 537 600,  241 719 881, 244 472 734

hana@cabrnochova.cz

Kdy a jak si správně mýt ruce? klikni! szu letak corona

Pokyny pro praktické lékaře k mimořádnému opatření MZ ve věci karantény pro osoby vracející se ze zahraničí:

Text mimořádného opatření:

Všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území níže uvedených zemí do České republiky, se nařizuje, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.

 • Čína
 • Irán
 • Italie
 • Jižní Korea
 • Francie
 • Španělsko
 • Německo
 • Švýcarsko
 • Norsko
 • Dánsko
 • Nizozemsko
 • Švédsko
 • Velká Británie
 • Belgie
 • Rakousko.

Toto usnesení vlády nabývá účinnosti 13.3.2020 od 12:00 hod.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost se nařizuje, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území vyjmenovaných zemí do České republiky, rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů.

 

Mimořádné opatření se vztahuje na osoby s trvalým pobytem v České republice.

Rozhodnutí praktického lékaře o karanténě se vydává v případě, že dle sdělení pacienta byl v některé z vyjmenovaných zemí a vrátil se do České republiky od 13. března 2020 dále. Praktický lékař nemá povinnost ověřovat věrohodnost sdělení pacienta.

V případech, na které se vztahuje mimořádné opatření, praktický lékař rozhodne o karanténě pacienta. Postačuje, že mu tuto informaci sdělí a zaznamená tuto informaci do zdravotnické dokumentace.

S nařízením domácí karantény je spojeno vystavení neschopenky. V souladu se stanoviskem České správy sociálního zabezpečení tak v těchto případech postačí, když praktický lékař pacientovi doručí neschopenku, a to optimálně eNeschopenku, aby se co nejvíce zamezilo kontaktu mezi lékařem a pacientem v karanténě.

V případě, že ve vyjmenované zemi byla pouze část rodiny a ostatní členové nikoli, platí, že karanténa je na základě mimořádného opatření stanovena pouze těm členům rodiny, kteří byli ve vyjmenované zemi.

Pokud byli ve vyjmenované zemi jak rodiče, tak děti, vystaví se neschopenka rodičům

Pokud byli ve vyjmenované zemi děti, ale nikoli rodiče, bude ve vztahu k rodiči, bude-li mít o to zájem, rozhodnuto o vzniku potřeby ošetřování nebo péče.

V případě, že o karanténě rozhodně krajská hygienická stanice, praktický lékař pouze návazně vystaví neschopenku. Krajská hygienická stanice vždy informuje praktického lékaře o nařízené karanténě.

Pokud rozhodne škola nebo zaměstnavatel o uzavření školy nebo o dočasném přerušení výkonu práce, nejedná se o karanténu a praktický lékař nemusí o ničem rozhodovat. OČR vydává škola.

 

Podrobnější informace a pokyny zde.

Jak snížit riziko nákazy?

Prosím objednávejte se telefonicky vždy  v dopoledních hodinách. Děkujeme.

Objednávejte se prosím na telefonech  phone2 725 537 600,  241 719 881, 244 472 734

Ordinujeme každý všední den od půl osmé. Pracujeme ve dvou ordinacích. Ordinační doba je rozdělena na dobu pro nemocné a na poradnu pro zdravé děti:

7:30-8:30 MUDr. Cabrnochová
MUDr. Procházková
MUDr. Koťátková
PO objednávání a odběry 8:30-11:00 pro nemocné
11.00-12.30 pro zdravé
12:00-15:00 pro nemocné
15:00-18:00 pro zdravé
ÚT objednávání a odběry 12:00-15:00 pro nemocné
15:00-18:00 pro zdravé
8:30-10:30 pro nemocné
10:30-12:30 pro zdravé
ST objednávání a odběry 8:30-12:30 pro objednané
12:30 – 14:30 pro zdravé
8:30-12:30 pro nemocné
12:30-14:30 pro zdravé
ČT objednávání a odběry 11:30-12:30 pro nemocné
12:30-16:30 pro zdravé
8:30-10:30 pro zdravé
10:30-12:30 pro nemocné
objednávání a odběry 8:30-12:00 pro nemocné
12:00-14:30 pro zdravé
8:30-12:00 pro nemocné
12:00-14:30 pro zdravé

 

Prosím vždy se objednávejte na uvedených telefonních číslech.