MUDr. Hana Cabrnochová, MBA


MUDr. Hana Cabrnochov, MBA

Praktická lékařka pro děti a dorost

Vedoucí katedry Praktického lékařství pro děti a dorost IPVZ Praha

Členka výboru Vakcinologické společnosti ČLS JEP

Provozovatelka soukromého zdravotnického zařízení

email  hana@cabrnochova.cz  

Životopis

Archiv článků a rozhovorů

Press kit