Očkování HPV nejen pro dívky

V dnešní době by bylo nespravedlivé mít bezplatné očkování jen pro dívky

To říká v souvislosti se změnou zákona, který od 1. ledna 2018 umožní bezplatné očkování proti humánním papilomavirům (HPV) i pro chlapce od 13 do 14 let, odbornice na tuto problematiku, MUDr. Hana Cabrnochová, MBA.

Celý rozhovor redaktorky odborného časopisu Medical Tribune s MUDr. Hanou Cabrnochovou, MBA najdete zde.

Medical Tribune 25/2017
04.12.2017 23:10
Zdroj: MT
Autor: Zdenka Kolářová
  • Co si od této změny slibujete?

Rozšíření indikace i pro chlapce vychází mimo jiné z nových informací, které jsou dnes k dispozici. Již víme, že z hlediska etiologie je HPV infekce vyvolavatelem i jiných typů nádorů, které se vyskytují v celé populaci. Po vstupu vakcíny na trh se rozšiřovala indikace, která je dnes doložitelná i v příbalových informacích, takže tato vakcína se nepoužívá pouze jako prevence karcinomu děložního čípku, ale i jako prevence nádorů, které se vyskytují i u mužů. Jde zejména o nádory anogenitální oblasti. HPV infekce se ale podílí i na nádorech orofaciální oblasti, různých typech kožních nádorů a dalších onemocněních, kterých bohužel v poslední době přibývá. Změna od příštího roku by měla napravit současnou situaci. Nyní je očkování hrazeno v dané věkové kategorii pouze u dívek.

  • Jaká je v Česku proočkovanost u dívek a jak si stojíme ve srovnání se světem?

U dívek se podle dat VZP za rok 2016 pohybujeme pod hranicí 60 procent, což není ideální číslo. Se současným stavem proočkovanosti proti HPV infekci nejsme spokojeni. Víme, že na rozdíl od očkování u malých dětí, kde je většina očkování v režimu povinného, je proočkovanost u nepovinných očkování nižší. U další nepovinné vakcinace proti invazivním pneumokokovým nákazám jsme ale v okamžiku zavedení úhrady v roce 2010 dosáhli proočkovanosti nad 80 procent. Podle našich zkušeností z jiných typů očkování vždy proočkovanost výrazně stoupla v okamžiku, kdy byla dána možnost úhrady, a to by se mohlo týkat od nového roku také chlapců. V zemích, kde je indikace pro chlapce i úhrada k dispozici, jako v USA nebo Austrálii, je dnes poměrně vysoká proočkovanost nejen u dívek, ale i u chlapců. U nás tomu tak není. Pohled na očkování chlapců se postupně vyvíjel, a i přes dnes již existující odborná doporučení není vakcína v současnosti pro chlapce cenově dostupná. Úhrada vakcíny znamená také podporu tomuto očkování zdravotními pojišťovnami a pomáhá odborné argumentaci.

  • Na jaké problémy v praxi nejčastěji narážíte?

V terénu se nejčastěji setkáváme se spoustou mýtů a nepravd, které jsou o této vakcinaci šířeny na některých webových portálech poskytujících nevědecké a neověřené informace, ale bohužel občas i z řad některých odborníků, kteří se ne úplně očkování věnují a neznají dostatečně produkt ani benefity, kterých můžeme vakcinací dosáhnout. V praxi to pak může odradit rodiče, a to i přes to, že přínos této vakcinace je pro tuto populaci veliký.

  • Co by současné nepříznivé situaci pomohlo?

Určitě by pomohla osvěta, která by ideálně měla vycházet z Ministerstva zdravotnictví ČR nebo Státního zdravotního ústavu jako oficiálních institucí. Nelze očekávat podporu pouze od výrobce, máme zkušenosti, že to nebývá vnímáno úplně kladně. Odborné společnosti budou samozřejmě pomáhat z hlediska edukace lékařů, ale jde o to, aby zdroj na financování potřebné podpory byl deklarován jako nezávislý a aby i podpora a propagace ze strany zdravotních pojišťoven byla významná.

  • Očekáváte, že situace ohledně přístupu k vakcinaci u hochů bude stejná jako u dívek?

U chlapců bude situace možná složitější. Jde o to, aby byla osvěta věnována tomu, že se nejedná pouze o očkování, kdy prostřednictvím chlapců chráníme dívky, ale aby bylo očkování jednoznačně vnímáno hlavně jako ochrana chlapců samotných před nádorovými onemocněními, která se mohou u mužů vyskytovat. Ve vazbě na toto očkování působí samozřejmě celá řada vlivů, tím podstatným je věk. Komplikuje to z hlediska toho, že někteří adolescenti mají již i jiné lékaře, specialisty, kde se léčí pro některá chronická onemocnění. Zatímco malí kojenci jsou většinou bez chronických onemocnění a kontraindikací je velice málo, v tomto věku se často již některá onemocnění projevují. Naštěstí ve většině případů nejsou kontraindikací pro toto očkování. Jde tedy o to, aby informace byly dostatečně k dispozici, a to nejen u registrujících lékařů, ale právě i u dalších odborníků, kteří tyto mladé pacienty již mají ve své péči. Zatímco praktičtí lékaři pro děti a dorost jsou od vstupu do své profese edukováni v oblasti vakcinace, neděje se tak u specialistů, kteří mohou někdy bohužel z neznalosti podat informaci, která není úplně pravdivá. Je velice důležité, aby informace pro rodiče byla od všech lékařů identická.

  • Jaký očekáváte zájem?

Rodiče se ptají již nyní. Často jde o rodiny, kde zodpovědnost k vlastnímu zdraví je stavěna na poměrně vysokou příčku. Tito rodiče již měli informace o tom, že je tady významný benefit tohoto očkování i pro jejich syny. Díky úhradě ze zdravotního pojištění, veřejné podpoře a informovanosti budou tuto vakcinaci lékaři chlapcům v dané věkové kategorii nabízet, což v situaci, kdy očkování nebylo hrazené, v takové míře nedělali. Fakt, že očkování bude od 1. ledna 2018 hrazeno, je potřeba neustále připomínat, odborné společnosti zahajují vzdělávání lékařů v této oblasti, aby měli dostatek informací, znali přínos této vakcinace a uměli odpovídat na otázky rodičů.

  • Co byste svým kolegům poradila?

Aby na otázku rodičů, proč očkovat i chlapce, uměli správně odpovědět. Měli by vysvětlit, že očkování je benefitem nejen pro dívky, ale že přináší ochranu proti onkologickým onemocněním vyvolaným HPV virem také u chlapců. Upozornit, že se jedná o očkování, které – má‑li skutečně zajistit tu nejvyšší ochranu – musí proběhnout v tomto mladém věku, tedy v době, než se mladiství setkají s HPV virem. Pak je ochrana nejvyšší, a i proto byla schválena úhrada pouze pro věkovou kategorii 13–14 let. Další důležitá věc je, že v této věkové kategorii stačí podle všech studií pouze dvě dávky. Nad hranici 15 let je již třeba třídávkové schéma. V pozdějších letech tedy vakcinace již nemusí být účinná, chlapci i dívky ji proto již nedostanou zdarma a celková cena je ještě navýšena o potřebu třetí dávky. Chtěla bych ujistit jak lékaře, tak rodiče, že kontraindikace tohoto očkování jsou raritní a vzácné, všechny informace jsou uvedeny v příbalové informaci o léku, stejně jako dávkování a případné nežádoucí účinky. Hlášené reakce po očkování se dnes sbíhají do celosvětových databází, kde se velmi bedlivě sledují. Systém dohledu a kontroly nežádoucích účinků u vakcín je dnes velmi přísný a možná zodpovědnější než u většiny ostatních léčivých přípravků.