Rozhovor dr. Cabrnochové o očkování pro Zdravotnické noviny

Paní doktorka Cabrnochová poskytla Zdravotnickým novinám rozhovor na téma očkování.

Text rozhovoru naleznete zde:

ZNPL_27_mag_str 11-12_N