DOPORUČENÍ K OČKOVÁNÍ DĚTÍ VE VĚKU 12-15 LET A ADOLESCENTŮ PROTI NEMOCI COVID-19

Stanovisko České vakcinologické společnosti České lékařské společnosti (ČLS) Jana Evangelisty Purkyně (JEP), České pediatrické společnosti ČLS JEP, Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP a Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR. Celý text zde: ČVS et al_Doporučení k očkování dětí proti nemoci covid-19_(16072021)
Více

Potvrzení o chronickém onemocnění

Ministerstvo školství vydalo 17. srpna 2020 Manuál, podle kterého postupují školy vzhledem ke Covid 19. Podle tohoto manuálu není do školy vpuštěn žák, který jeví příznaky infekčního onemocnění. Pokud se tyto příznaky u žáka objeví v průběhu výuky, škola jej izoluje a vyzve rodiče, aby si dítě ze školy vyzvedli. Manuál obsahuje řešení situace, kdy dítě trpí chronickým onemocněním, jehož projevy mohou být podobné, jako projevy infekčního onemocnění. Nově MŠMT upravilo pravidla, podle kterých s...
Více

Ibuprofen, paracetamol & COVID19 – informace SUKL

Užívání léků s ibuprofenem a paracetamolem s ohledem na výskyt nemoci COVID-19 V souvislosti s množícími se dotazy od laické i odborné veřejnosti a také diskuzemi na sociálních sítích o údajné nebezpečnosti používání ibuprofenu při infekci koronavirem uvádíme toto na pravou míru. V současné době neexistují žádné vědecky doložené důkazy, že by ibuprofen zhoršoval průběh infekce COVID-19. Další informace na webu SUKL - zde.
Více