Náplň a provádění preventivních prohlídek

PC-OrganisationZde naleznete soubor odborných článků „náplň a provádění preventivních prohlídek“. Texty jsou určené především pro mediky ale i dalším případným zájemcům.

Ke stažení je k dispozici: Soubor všech textů v archivu zip [ZIP, 5.69 MB]

Archiv obsahuje:

 • Posouzení tělesné délky/výšky a růstové rychlosti – Konsenzuální skupina dětských endokrinologů a praktických lékařů pro děti a dorost
 • Posouzení pubertálního vývoje – Konsenzuální skupina dětských endokrinologů a praktických lékařů pro děti a dorost
 • Vyšetření sluchu a vývoj řeči – P. Myška, ORL klinika UK 2. LF a FN v Motole
 • Posouzení tělesné hmotnosti a stavu výživy – Konsenzuální skupina dětských endokrinologů a praktických lékařů pro děti a dorost
 • Posouzení růstu hlavy – Hana Krásničanová
 • Vyšetření psychomotorického vývoje skrínigem dle Vlacha – J. Zezuláková, J. Hadač
 • Vyšetření sluchu a vývoj řeči – P. Myška, ORL klinika UK 2. LF a FN v Motole
 • Metody preventivního vyšetřování zraku – MUDr.Anna Zobanová
 • Prevence rizikového chování v dospívání – Kabíček P., Hamanová J.
 • Včasná diagnostika ortopedických vad u dětí – MUDr. Ivo Mařík, CSc., MUDr. A. Maříková
 • Včasný záchyt tyreopatií u dětí a dospívajících – Hníková Olga, Klinika dětí a dorostu UK-3. LF a FNKV
 • Obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek v oboru praktický lékař pro děti a dorost
 • Vyšetření psychomotorického vývoje skrínigem dle Vlacha – J. Zezuláková, J. Hadač