Podrobnější pokyny a informace ke koronaviru

Dne 13. března 2020 večer.

Informace o postupu při podezření na nákazu koronavirem – onemocnění Covid-19

Dle doporučení Ministerstva zdravotnictví a hlavní hygieničky ČR je v zájmu omezení rizika šíření nemoci důležité dodržet následující postup:

Ke snížení rizika přenosu onemocnění je nezbytné, aby osoba s podezřením na onemocnění Covid-19 nikam necestovala a nesnažila se navštívit zdravotnické zařízení!

1) Osoba, která se v posledních 14 dnech vrátila ze zasažené oblasti

  1. A) a nemá žádné příznaky onemocnění dýchacích cest

zůstane doma a zavolá na  územní pracoviště odboru protiepidemického podle místa bydliště, kde obdrží veškeré informace, jak dále postupovat.

Důležité kontakty:

info linka 773 782 850, 773 782 856 v provozu 9 až 20 hodin

územní pracoviště Praha 4 241 010 335, 241 010 329, 241 010 330, 261 261 782

v provozu: 7 až 16.30 pondělí a středa, 7 až 15.30 úterý a čtvrtek, 7 až 13.30 pátek

v jiné době informační linky Státního zdravotního ústavu 724 810 106, 725 191 367

  1. B) a má příznaky onemocnění dýchacích cest (suchý kašel, horečka, dušnost) zůstane doma a zavolá na tel. linku 112 (telefonát bude propojen s pracovníkem KHS, který rozhodne o dalším postupu, včetně vyšetření na koronavirovou infekci prostřednictvím výjezdové sanitky zdravotnické záchranné služby)

V obou uvedených situacích (1A, 1B) vydá KHS rozhodnutí o karanténě, o kterém telefonicky (e-mailem) informuje příslušného praktického lékaře.

2) Osoba, která se v posledních 14 dnech vrátila z jiných oblastí světa s lokálním přenosem (www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/)

  1. a nemá žádné příznaky onemocnění dýchacích cest

provádí sebesledování zdravotního stavu bez omezení výkonu práce či školní docházky

  1. a má příznaky onemocnění dýchacích cest (suchý kašel, horečka, dušnost) zůstane doma a zavolá na tel. linku 112 (telefonát bude propojen s pracovníkem KHS, který rozhodne o dalším postupu, včetně vyšetření na koronavirovou infekci prostřednictvím výjezdové sanitky zdravotnické záchranné služby)

3) Osoba, která se v období od 7. března 2020 vrátila z pobytu na území vyjmenovaných zemí zůstane doma a oznámí tuto skutečnost telefonicky nebo jiným vzdáleným bezkontaktním přístupem (např. mailem) svému praktickému lékaři (nemá-li registrujícího poskytovatele zdravotních služeb, pak jakémukoliv poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost). Praktický lékař rozhodne o karanténě a vystaví e-neschopenku v délce 14 dní (např. při návratu 7. 3. do ČR do 20. 3. 2020, při návratu 8. 3. do 21. 3. 2020).

Pokud má dotyčná osoba příznaky onemocnění dýchacích cest (suchý kašel, horečka, dušnost) zůstane doma a zavolá na tel. linku 112 (telefonát bude propojen s pracovníkem KHS, který rozhodne o dalším postupu, včetně vyšetření na koronavirovou infekci prostřednictvím výjezdové sanitky záchranné služby).

Ve smyslu mimořádného opatření MZ ČR ze 7.3.2020 toto neplatí pro řidiče nákladní dopravy, řidiče a posádky dopravní zdravotní služby, piloty dopravních letadel.

4) Osoba v kontaktu s osobou s prokázanou koronavirovou infekcí okamžitě kontaktuje telefonicky pracoviště KHS.

5) Osoba bez předchozího pobytu v rizikové oblasti s příznaky onemocnění dýchacích cest bude telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

 

Prosíme pacienty, kteří nemají akutní zdravotní problémy, aby odkládali návštěvy zdravotnických zařízení.

Nejúčinnější prevencí onemocnění je pečlivé dodržování zásad osobní hygieny, tj. časté mytí rukou a používání dezinfekce, v případě rýmy a kašle používání jednorázových kapesníků.

Prosíme, nepodléhejte panice.

Vzhledem k rychlému vývoji epidemiologické situace lze očekávat další změny v pokynech nejen pro zdravotnické pracovníky, ale i pro veřejnost. Sledujte prosím aktuální informace.

Děkujeme vám.