Potvrzení o chronickém onemocnění

Ministerstvo školství vydalo 17. srpna 2020 Manuál, podle kterého postupují školy vzhledem ke Covid 19. Podle tohoto manuálu není do školy vpuštěn žák, který jeví příznaky infekčního onemocnění. Pokud se tyto příznaky u žáka objeví v průběhu výuky, škola jej izoluje a vyzve rodiče, aby si dítě ze školy vyzvedli. Manuál obsahuje řešení situace, kdy dítě trpí chronickým onemocněním, jehož projevy mohou být podobné, jako projevy infekčního onemocnění.

Nově MŠMT upravilo pravidla, podle kterých se školy o takovém chronickém onemocnění dítěte dozví.

Chronické onemocnění vykazující známky infekčního onemocnění – U chronicky nemocných dětí/žáků/studentů či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel potvrzuje dětem/žákům/studentům (případně jejich zákonným zástupcům) praktický lékař pro děti a dorost nebo jiný lékař, že se jedná o chronické příznaky (typické například pro alergické onemocnění). Po odevzdání lékařského potvrzení škole je dítěti/žáku/studentovi umožněn vstup do budovy školy. Potvrzení se odevzdává pouze jednou. Pokud výše uvedené vyplývá z dokumentace, kterou má škola již z dřívější doby k dispozici, nemusí vyžadovat nové lékařské potvrzení o chronickém onemocnění.