Jak na reakce po očkování

reakceOčkování vyvolává v těle dítěte očekávanou a žádoucí odpověď, díky které dítě je dítě chráněno před nemocemi, proti kterým očkujeme. Díky očkování nedochází k závažným onemocněním s těžkými následky nebo dokonce k úmrtí dětí, jak se s nimi setkávaly celé generace našich předků.

Odpověď na očkování se může projevit některými reakcemi, které mohou být nepříjemné a v některých výjimečných případech u závažné. Je třeba chovat se tak, abychom rekce po očkování očekávali, zvládli je a předešli případným komplikacím.

Závažné alergické reakce

Velmi vzácně se může po očkování objevit závažná alergická reakce. Proto zásadně doporučujeme rodičům, aby se vždy po každém očkování zdrželi v čekárně ordinace po dobu 30 minut od očkování. Tento postup doporučujeme po očkování do podkoží i do svalu. Komplikace jsou mimořádně vzácné, ale tento postup je nezbytné dodržet.

Místní reakce po očkování

Po očkování se může v místě vpichu objevit místní reakce – zarudnutí, otok, bolestivost. Doporučujeme místo zklidnit krátkodobým studeným obkladem, například gelovým sáčkem. Pozor na podchlazení, nebo dokonce na omrzliny – obklad je třeba zabalit do suché pleny! Studený obklad lze opakovat několikrát denně.

Malé zatvrdnutí v místě vpichu může přetrvávat několik dnů, potom se vstřebá. Nevyžaduje žádnou další péči.

Horečka

U některých dětí se může vyskytovat po očkování zvýšená teplota nebo horečka.

Horečka se může objevit u neživých vakcín (hexavakcína, menngokok, pneumokok) za několik hodin po očkování, u živých vakcín (zarděnky, spalničky, příušnice) za několik (7-10) dnů od očkování.

Pokud má dítě zvýšenou teplotu (mezi 37 a 38 stupňů C), léky nepodáváme. Teplotu dítěte kontrolujeme jednou za hodinu, pokud teplota stoupá kontrolujeme ji i častěji. Teplotu je vhodné kontrolovat i v noci.

Při horečce stoupne teplota dítěte nad 38 stupňů C. V tom případě podáváme léky na snížení teploty. Kojencům podáváme nejčastěji léky s obsahem paracetamolu nebo ibuprofenu, a to ve formě čípku nebo ve formě sirupu. Dávkování léků dodržujeme podle příbalového letáku příslušného léku.  Přesné dávkování léku provádíme podle aktuální váhy dítěte. Podávání léku konzultujte s dětským lékařem, který vám vysvětlí i možné kombinování léků s různými účinnými látkami.

Únava a podráždění dítěte

U některých dětí pozorujeme po očkování menší či větší změnu chování. tato změna trvá většinou pouze několik hodin.

Děti mohou být plačtivější než obvykle, mohou vyžadovat více spánku, častější kojení, mohou být podrážděné.

Předem nelze odhadnout, jak bude které dítě na očkování reagovat. Proto se připravte dítěti v jeho požadavcích vyhovět. Uklidňujte je vámi vyzkoušenými způsoby, přikládejte je častěji ke kojení, dopřejte mu více odpočinku pokud to vyžaduje. V případě déle trvajícího neztišitelného pláče se poraďte s svým registrujícím dětským lékařem.